...

    


 
 
   -
               
         n  


 1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
29/07/58
29/07/58
29/07/58
25/08/58
25/08/58
24/09/58
24/09/58
10/10/58
10/10/58
7/10/59 
2/08/61 
6/11/61 
1964 
1965 
2/01/65 
?/03/65 
24/03/65
31/03/65
3/04/65 
9/04/65 
18/04/65
21/08/65
20/09/65
5/10/65 
24/12/65
3/01/66 
10/01/66

-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
J-6 
?? 
?? 
J-7II 
?? 
?? 
?? 
J-7 
?? 
?? 
F-6 
J-7 
?? 
?? 
J-6 
Kao Chong-Chi 
Xiangyi Wang 
Jicheng Su 
Xiaohai Dong 

Huailian Zhang 
Jicheng Su 
Xiang Gao 
Yunbao Zhang 
Yilong Zhu 
Xiangxiao Lu 

F-86D 
F-86D 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-84G 
F-86F 
F-86F 
C-46 
C-46 
F-86F 
F-86F 
RB-57D 
RF-101 
P2V-7 
RF-101 
RF-101 
 
RF-101 
 
 
 
F-4B 
 
 
F-104C 
RA-3D 
 
 
HU-16A 

 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** USN 


USAF
 
USAF
USAF
USAF
USA 
USAF
USAF
USA 
USA 
USAF
USAF

22/05/54
22/05/54
4/07/55 
15/10/55
14/04/56
20/07/56
21/07/56
21/07/56
14/08/58
14/08/58
14/08/58
14/08/58
25/08/58
25/08/58
8/09/58 
8/09/58 
8/09/58 
8/09/58 
8/09/58 
8/09/58 
8/09/58 
18/09/58
18/09/58
18/09/58
18/09/58
18/09/58
18/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
24/09/58
10/10/58
10/10/58
10/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
??/10/58
5/07/59 
5/07/59 
16/02/60
13/01/67
13/01/67
13/06/67
13/06/67

P-47 
P-47 
F-84G
F-86F
F-84G
F-84G
F-84G
F-84G
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86F 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86F
F-86F
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-86 
F-104G 
F-104G 
F-104G 
F-104G 

Chien ( )
Yen ( ) 

Tzu-Wan Sun 


Ouyangi-Fang 
Ouyangi-Fang 
Ping-Chun Chin 
Chung-Li Li 
Hsien-Wu Liu 
Fu-The Pan 
Tien-En Chiang 
Hsu-Hsiang Ku 
Hsien-Wu Liu 
Hsien-Wu Liu 
Yi-Chien Li 
Chin-Chung Liang 
Ping-Chun Chin 
Wai-Ming Chu 
Chung-Tsi Yu 
Kuang-Hsing Tung
Tzu-Wan Sun 
Hsin-Yeh Liu 
Hsin-Yeh Liu 
Wan-Li Lin 
Che-Shing Mao 
Yuen-Po Wang 
Hsin-Yung Wang 
Ta-Peng Ma 
Jie-Min Tang 
Tsai-Chuen Liu 
Shu-Yuen Li 
Chun-Hsien Fu 
Jie-Tsu Hsia 
Yi-Chiang Chin 
Yi-Chiang Chin 
Nai-Chun Change 
Chen Lu 
Teng-Chung Ting 


Hu Shih-Lin 
Bei-Puo Shih 

-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-17 
-17 
-17 
-17
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
-17 
J-6 
-19 
-19 
-19 

18/11/52
18/11/52
1953 
1953 
1953 
1953 
27/01/54
23/07/54
23/07/54
23/07/54
5/02/55 
5/02/55 

VF-781 F9F-5
VF-781 F9F-5
67 FBS F-86F
67 FBS F-86F
67 FBS F-86F
67 FBS F-86F
335 FIS F-86F
VF-54 AD-4 
VF-54 AD-4 
VF-54 AD-4 
F-86 
F-86 

J.Middleton 
E.Williams 
B.E.Beecroft 
R.M.Tatham 
R.R.Crooks 
J.L.Damien 

-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-7 
-7 
-7 
-15
-15

 
 
 
         www.ACIG.org. 2004  (:     : ) 

  :
            
Rambler's Top100 Rambler's Top100